Bu program bir iş ortamında etkili bir şekilde iletişim kurmak için gerek duyulan dil becerilerini kazandırmak için hazırlanan eğitim programıdır. İş terminolojisi kullanarak sunumlar yapma, toplantılar yapma, sözleşme görüşmeleri yapma gibi konuları ve çalışmaları içerir.
 
Sınıflar aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.