Gün geçtikçe uluslararası anlamda hukukun iş hayatının pek çok yönünü etkiliyor olması bu alanda çalışan avukatlar, hakimler vb. profesyonellerin yabancı dile ihtiyaç duymalarının yanı sıra yabancı dil hukuk terminolojisine daha iyi hakim olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.
 
Sınıflar aynı seviyedeki ve yakın yaşlardaki öğrencilerden oluşturulur.
 
BU PROGRAMDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR:
  • Hukuk Kelime Haznesinin Geliştirilmesi (Law Vocabulary )
  • Uygun Soru Sorma Teknikleri (Appropriate Questioning Techniques)
  • Avukat Öz Geçmişi (Lawyer Resumes)
  • Kültürler Arası İletişim (Communication Between Cultures) 
  • Resmi Yazışmalar (Formal Letters)
  • Temel Hukuk Terminolojisi ve İş için Yabancı Dil (Basic Law Terminology and Business English)
  • İleri Düzey Dinleme Becerileri (Advanced Listening Abilities)
  • İkna ve Uzlaşma (Convincing and Compromising)
  • Açılış ve Kapanış Konuşmaları Yapma (Making Opening and Closing Statements)