Hemera’da “Communicative Approach” İletişimsel Yaklaşım ilkesinden hareket ederek hazırlanmış Genel Yabancı Dil Eğitim Programlarımızda Yabancı Dil’in tüm işlevlerinin etkili ve doğru kullanımı öğrencilerimize sistemli bir şekilde öğretilir.

Programlarımız, yabancı, deneyimli ve akademik kadromuzun pedagojik bilgi ve tecrübeleri ile öğrencilerimizin eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda özenle oluşturulmaktadır.

Genel Yabancı Dil Eğitim Programlarında dersler bir bütün halinde ilerlerken, yabancı dil eğitiminin temel ögeleri olan dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme konuları da ele alınır.

Her ders ilginç, güncel ve yararlı konularla birlikte verilerek öğrencilerimizin derslere daha aktif katılımı sağlanır.

Tüm seviyelerdeki eğitim programları öğrencilerin pedagojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Paket bitirme süreleri haftalık derse katılıma göre değişiklik göstermektedir. Öğrencilerimiz hafta içi ve hafta sonu yapılan ders programlarına ve bu programlara katılımlarına bağlı olarak 2 ile 3 ay arasında değişen sürelerde bitirebilmektedirler.

Hemera Language Workshop eğitim programları içerisinde yer alan Genel Yabancı Dil eğitimlerini alanlarında uzman ve yabancı eğitmenlerle vermektedir.

SEVİYELER 

℘    Beginner (Başlangıç) 

℘   Elementary (Temel) 

         ℘    Pre – Intermediate (Ön orta) 

℘      Intermediate (Orta) 

        ℘        Upper – Intermediate (Üst Orta) 

℘   Advanced (İleri)