Bu programda günümüz iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamına hızla entegre olmalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak için iş yaşamlarında gereksinim duyacakları Yabancı Dil’i öğretilmesi hedeflenir.

Programın içeriği iş dünyasının ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli yabancı öğretmen kadromuz tarafından verilmektedir.

Genel İş için Yabancı Dil Eğitim Programı; işletme dünyası, satış, pazarlama, borsa, uluslararası ticaret, çalışanları yönetme ve trendler, küreselleşme, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir. Sınıflar aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.

BU PROGRAMDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR:  

 • İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, social obligations, trips)
 • Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar (Effective telephone communication, e-mail written)
 • Yabancı Dil sözleşmeler (Business contracts) 
 • Müşteri ilişkileri (Customer Relationship Management)
 • Mesleki Jargon (Business Jargon)
 • Şirket evlilikleri ve şirket satın alımları (Company mergers and take overs)
 • Marka Yönetimi (Brand Management)
 • İstihdam (Hiring)
 • Rekabet (Competition) 
 • Hizmet içi eğitim (Staff Development and Training)
 • İş ahlakı (Business Ethics)
 • CV hazırlama (Preparing a CV and a cover letter)
 • Konferans, Mülakat ve Sunumlar (Seminars, Interviewing, Presentations)
 • Satış – Pazarlama (Sales & Marketing)
 • Teklif hazırlama ve sunum teknikleri (How to make business proposals)
 • Uluslararası iletişim ve kültürler arası tolerans ve anlayış (International communication, cultural differences and understanding)
 • Kriz yönetimi (Crisis Management) ve Zaman yönetimi (Time Management)
 • İnsan Kaynakları (Human Resources)
 • Reklam (Advertising)
 • Liderlik (Leadership)