Türkiye’nin ilk dil atölyesi olan Hemera Language Workshop’un Gazete365’teki reklamı vatandaşları şaşırttı. Gelen telefonlar üzerine harekete geçen yazarımız Saara Yılmaz Özenç, vatandaşın merakını giderecek bir röportaja imza attı.

Çocuğunuz 3. aydan itibaren yabancı dil eğitimine başlasın; 5 yaşında en az iki dil öğrenmiş olsun!” sloganıyla Gazete365’e reklam veren Türkiye’nin ilk dil atölyesi Hemera Language Workshop, ilgi odağı oldu. Bakırköy’de hizmete açılan Hemera Language Workshop’un ilanını gören okuyucular, Gazete365’e telefon yağdırdı.

Bunun nasıl gerçekleştiğini sorgulayan okuyucuların merakını giderecek hamle ise; Gaze365’in yazarlarından olan Saara Yılmaz Özenç’ten geldi. Yazarımız Saara Yılmaz Özenç, Hemera Language Workshop Kurucusu Nurcan Tecir ile röportaj yaparak, okuyucuların tüm sorularına yanıt aldı.

İşte aklınıza takılan tüm soruların cevabının yer aldığı o röportaj;

Gazete365’e verdiğiniz ilk reklam ilanınızla sayısız insanın dikkatini çektiniz. Olumlu olumsuz eleştirilerin hedef sorusu şu idi: “Henüz kendi dilini konuşmayan bir çocuğa ikinci bir dili öğretmenin ana dilini öğrenmesi açısından sakıncası yok mu?”
Hayır; aksine iki dili duyan çocuk, bu iki dili de anlayarak büyür. Bir bebeğin üç, dört dil ile büyümesi ve hepsini anlaması hiç görülmemiş bir şey değildir. Araştırmalar, çocuğun duyduğu dilleri birbirinden ayırt edebileceğini göstermiştir. Erken yaşta değişik diller öğrenmek, çocuğun zeka kapasitesini de geliştirir. Ayrıca, çocuk gelişim uzmanları değişik diller öğrenmenin çocuğun matematiksel ve bilimsel kabiliyetini geliştirmesinde büyük yardımı olduğunu kanıtlamıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarda da erken yaşta dil ediniminin sonraki yaşlara oranla çok daha kolay olduğu görülmektedir.

Bebeklere yabancı dil öğretmenin bir metodu olmalı. Gazetemize gelen telefonlarda “Hadi canım sen de; şaka mı..?” yorumları ile karşılaştık. Bu metoddan biraz bahseder misiniz?
Bebekler 3-5 ay arasında aldıklarını 8’inci aydan sonra vermeye başlıyor. Biz, annesiyle girdiği derste bebeklerin 5 duyusuna hitap ediyoruz ve bebekliğinden itibaren bu dilin kodlamasını başlatmış oluyoruz. Bebeklerin oyuncakları tanıyarak öğrendiği doğal algı stratejisinin model alındığı ‘Your Baby Can Learn!’ metodu, bebeklerin doğal öğrenme algısını, dil becerilerini geliştirmeye ve öğrenmeye kanalize etmek üzere tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğal dil öğrenme ortamı sağlamaktadır. Yani, insanlar anadillerini öğrenirken nasıl dil bilgisi gibi unsurlara takılmadan öğreniyorlarsa, bebekleriniz de dili aynı şekilde öğrenirler. Eğitimimiz ile 3 aylıktan itibaren bebeğinizin müzik ve dil gibi bir çok zekasını geliştirebilirsiniz. Program içeriğinde kullanılan kelimeler seviye seviye ilerlemekte olup, beynin çalışma prensibine göre beyinde ilk algılanabilen kelimelerle başlamaktadır. Kelime tekrar sayıları beynin unutma eğrisi (forgetting curve) prensibine göre tekrar etmektedir. Sesler, görüntüler, yazı fontları, video geçiş hızları ve kullanılan objelerin hepsinde bilimsel veriler referans alınarak oluşturulmuştur.

Anadilden önce ya da anadil ile birlikte yabancı dil, çocuğun anadilini öğrenmesini zorlaştırır ya da geciktirir diyenlere cevabınız nedir?
Küçük yaşta yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk ana dilini, dil kavramının varlığını hissettiği için daha iyi anlayacak, tek dil bilen ve bundan dolayı dünyada sadece kendi dili ve kültürüne önem veren çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olacaktır. Bebek ve çocukların çoğu, dil yeteneklerini, beyinlerinin en çok nörolojik bağlantı oluşturduğu ve beyin gelişiminin %90’ının tamamlandığı 0-5 yaş döneminde, geleneksel yaklaşımın bir sonucu olarak öğrenirler. Bebek araştırmaları gösteriyor ki; bebekler dil kalıplarını kavramada mükemmeller.

Yabancı dil öğrenmek için doğru zaman neden bebeklik evresidir? 
Tüm dünyadaki bebekler doğdukları andan itibaren tüm sesleri çıkarabilme yetisine sahipken, zaman geçtikçe sadece etrafında konuşulan dildeki sesleri tekrar eder hale gelirler. Bu doğuştan gelen beceriyi kullanmadan kaybetmeyelim, desek…
Dil, tüm zihinsel süreçlerimizle ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. Bebekler dünyaya geldiklerinde içine doğdukları ortamda konuşulan dili edinme potansiyeline sahiptirler. Araştırmalar insan beyninin 6 yaşına kadar tüm önemli gelişmesini tamamladığını kanıtlamıştır. Çocuğun beyni, hayatının ilk 6 yılında gerçekleri ve bilgileri alır ve bunları hafızasında depolar. Çocuğun beyni, uygun bilgi sağlanarak geliştirilebilir. Çok küçük yaşta ikinci bir dil öğrenmek çocuğun beynindeki duygusal bölge ve zekaya giden yolları geliştirir. Dil öğrenimi sırasında yaşanan birçok zorluklara rağmen bir veya daha fazla dili çocuk, 3 ya da daha erken yaşta öğrenir. Doğru bir metodla sunulduğu takdirde yabancı dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, öğrenme o kadar kolay ve doğal olur. Ne kadar geç başlanırsa, ana dili gibi konuşan birinin gramer hakimiyeti ve aksanına sahip olması o kadar zorlaşır.

İki dili karıştırmıyorlar mı? Birden fazla dil öğrenirken; her bir dili ayrı ebeveyn ya da öğretmenden mi öğrenmeli? Siz her dile farklı öğretici olmalı diyenlerden misiniz? 
“İki dillik” (bilingualism), iki farklı dilde işletişim kurabilme becerisi anlamına gelmektedir. Doğdukları andan itibaren iki farklı dil konuşulan ortamda büyüyen çocuklar doğal bir şekilde iki dili de edinebilmektedirler. Bazı durumlarda üç ya da dört farklı dil konuşulan aile ortamında büyüyen çocuklar söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlar “çok dillilik” (multilingualism) olarak tanımlanır. İki yaşındaki bir çocuğun beyninde, bir yetişkine oranla daha fazla sinaptik bağlantı vardır. Beyindeki bu sinaptik bağlantılar kullanılmadığında kaybedilir. Bu nedenle erken dönemde çocuğa iki farklı dil öğretmenin daha avantajlı olduğu vurgulanmaktadır. Dil edinimi, çocuk doğmadan önce başlar. Dil ediniminde en önemli basamak “anlama”nın gelişmesidir. Genelde bebeklerin anlaması konuşmasından 5 ay ileridedir. Dolayısıyla, bebek 3 aylık iken hatta doğumundan itibaren iki farklı dile maruz bırakılabilir. Pek çok çocuk doğal bir şekilde iki dili de edinmektedir.