SEÇME VE İŞE ALMA 

Felsefemiz: “İş İnsanın Aynasıdır”

Görev tanımlarında belirtilen gerekli yetenek, nitelik ve yetkinlikler baz alınarak değerlendirmeler yapılır.

Kurumumuz için yapılan başvuruların gizliliği esastır. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra mülakatlar yapılır.

Değerlendirmelerde işin niteliğinin hizmet olması ve ağırlıklı insan ilişkilerini içermesi nedeniyle yöntem olarak mülakat tekniği kullanılmaktadır.

KARİYER PLANLAMA

İşletmemizde bulunan pozisyonlar için kariyer imkanı mevcuttur. Kurum yönetici ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamaktadır. Ve iş başvurusunda bulunan adaylar geleceğin yöneticisi olarak algılanmaktadır. Bu nedenle işte çalışma süreci ayrı bir önem arz etmektedir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Personelin sergilediği performans tespit edilmektedir. Objektiflik esastır. Performans değerlendirmede aylık süreçler baz alınmakta ve her ay gerçekleştirilmektedir. Performans görüşmeleri bir önceki görüşmede kararlaştırılmış olan tüm görev ve faaliyetleri kapsar ve bir sonraki dönemin hedefleri saptanır.